Jakie leki może podać pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna to kluczowa postać w zapewnieniu opieki zdrowotnej uczniom w szkołach. Jej zadaniem jest nie tylko udzielanie pierwszej pomocy, ale także monitorowanie stanu zdrowia uczniów i w razie potrzeby podawanie niektórych leków. Niemniej jednak, istnieją ścisłe wytyczne dotyczące tego, jakie leki mogą być podawane przez pielęgniarkę szkolną, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Przepisy prawne i wytyczne

Podawanie leków przez pielęgniarkę szkolną regulowane jest przez konkretne przepisy prawne oraz wytyczne zdrowotne. W Polsce podstawę prawną stanowi ustawa o publicznej służbie zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące wykazu leków, które mogą być stosowane przez pielęgniarkę szkolną.

Rodzaje leków, które może podać pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna może podać tylko pewne rodzaje leków, które są zwykle dostępne w szkolnej aptece. Obejmują one:

 • Leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol, w przypadku bólu głowy lub brzucha.
 • Leki przeciwhistaminowe, w celu złagodzenia objawów alergii.
 • Leki przeciwgorączkowe, np. ibuprofen, w przypadku podwyższonej temperatury ciała.
 • Preparaty na ból gardła lub katar.
 • Leki przeciwwymiotne, w przypadku nudności lub wymiotów.

Procedury i wytyczne dotyczące podawania leków

Aby pielęgniarka szkolna mogła bezpiecznie podać lek uczniowi, musi przestrzegać określonych procedur i wytycznych. Należą do nich:

 • Sprawdzenie, czy uczeń ma zgodę rodziców na podanie leku.
 • Sprawdzenie, czy dawka leku jest odpowiednia dla wieku i wagi ucznia.
 • Dokładne udokumentowanie podania leku w zeszycie medycznym ucznia.
 • Monitorowanie stanu zdrowia ucznia po podaniu leku.

Ważne kwestie bezpieczeństwa

Pielęgniarka szkolna musi być świadoma ważnych kwestii bezpieczeństwa związanych z podawaniem leków. Należy do nich:

 • Unikanie podawania leków, na które uczeń może być uczulony.
 • Zachowanie higieny podczas podawania leków, aby zapobiec zakażeniom.
 • Niepodawanie leków bezpośrednio przed egzaminami, aby uniknąć wpływu na koncentrację ucznia.

Pielęgniarka szkolna odgrywa istotną rolę w zapewnianiu opieki zdrowotnej uczniom w szkołach. Jednakże, musi działać zgodnie z wytycznymi prawnymi i zdrowotnymi dotyczącymi podawania leków, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrostan uczniów.

Najczęściej zadawane pytania

Wraz z rosnącym znaczeniem roli pielęgniarki szkolnej w zapewnianiu opieki zdrowotnej uczniom, pojawia się wiele pytań dotyczących jej działalności. Oto niektóre z najczęściej zadawanych pytań:

PytanieOdpowiedź
Jakie są główne obowiązki pielęgniarki szkolnej?Główne obowiązki pielęgniarki szkolnej obejmują udzielanie pierwszej pomocy, monitorowanie stanu zdrowia uczniów, podawanie niektórych leków zgodnie z wytycznymi oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.
Czy pielęgniarka szkolna może podawać leki na receptę?Podawanie leków na receptę przez pielęgniarkę szkolną zazwyczaj wymaga zgody rodziców oraz zgodności z przepisami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi podawania leków w miejscach publicznych.
Jakie są kryteria wyboru leków, które może podać pielęgniarka szkolna?Pielęgniarka szkolna może podać leki, które są zwykle dostępne w szkolnej aptece i są zatwierdzone do stosowania przez osoby nieposiadające specjalistycznego wykształcenia medycznego. Wybór leku zależy również od stanu zdrowia ucznia oraz ewentualnych alergii lub przeciwwskazań.

Rola pielęgniarki szkolnej w edukacji zdrowotnej

Pielęgniarka szkolna nie tylko świadczy opiekę zdrowotną, ale także pełni istotną rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, warsztatów oraz kampanii edukacyjnych, pielęgniarka szkolna wspiera zdrowy rozwój uczniów i promuje zdrowy styl życia.

Photo of author

Jarek