Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Aktualności
NIK o zdrowym żywieniu w szkołach
20.9.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W skontrolowanych szkołach, w roku szkolnym 2015/2016, odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała - z nadwagą i otyłością oraz z niedowagą - wyniósł aż 22 proc., czyli dotyczył co piątego dziecka. W ciągu czterech lat (od 2012 do 2016 roku) wzrósł on o ponad pięć punktów procentowych. Chociaż w szkołach prowadzone były ogólnopolskie programy promujące zdrowe żywienie i działania edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe wśród uczniów, nie zatrzymały one tej niebezpiecznej tendencji. Skuteczność programów osłabiała m.in. dostępność niezdrowych produktów w części sklepików szkolnych, czy też podawanie uczniom w szkole obiadów niejednokrotnie przekraczających normy żywienia dla dzieci i młodzieży (ze zbyt wysoką zawartością białka, tłuszczów, węglowodanów oraz nadmierną ilością sodu).
Powiązane dokumenty

Co trzeci uczeń w Polsce unika korzystania ze szkolnej toalety - raport ze stanu toalet w polskich szkołach
18.9.2017, Źródło: Program "Wzorowa Łazienka"
Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 w polskich szkołach uczyło się około 5 milionów uczniów. Jak pokazują wyniki kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie zawsze mają oni dostęp do czystych i funkcjonalnych łazienek.
Powiązane dokumenty

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych
14.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy, będzie mógł otrzymać dodatek wyróżniający. Takie rozwiązanie proponujemy w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Powiązane dokumenty

Funkcjonowanie świetlic szkolnych – wyniki kontroli NIK
14.9.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W świetlicach większości skontrolowanych szkół właściwie opiekowano się dziećmi. Zatrudniano wykwalifikowaną kadrę i na potrzeby świetlic wykorzystywano odrębne pomieszczenia, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zróżnicowanych zajęć. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia, bo pomimo zmiany przepisów nadal w większości szkół powtarza się co roku te same plany i ćwiczenia, rzadko sprawdza się rzeczywiste, indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, a jeszcze rzadziej dostosowuje do tych potrzeb zajęcia.
Powiązane dokumenty

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
13.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej przystąpiło w maju i czerwcu 2017 r. 259 037 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 166 606 to absolwenci liceum ogólnokształcącego, a 92 431 technikum.
Powiązane dokumenty

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - projekt ustawy przyjęty
13.9.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s.
Powiązane dokumenty

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyjęty przez RM
13.9.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przedłożony przez ministra edukacji narodowej, który wprowadza istotne zmiany nie tylko w sposobie finansowania oświaty, ale także w ustawie Karta Nauczyciela. Zmienione zostaną także regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu.
Powiązane dokumenty

Wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – najczęściej zadawane pytania
12.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Powiązane dokumenty

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami
11.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie.
Powiązane dokumenty

Konkurs „Z programowaniem za pan brat”
7.9.2017, Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wszystkich nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1–7), zainteresowanych problematyką nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w ramach realizacji nowej podstawy programowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie „Z programowaniem za pan brat”.
Powiązane dokumenty