Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:
Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Aktualności
NIK o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
10.7.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Dzieciom i młodzieży szkolnej nie zapewniono w latach 2014-2016 wystarczającej opieki psychologiczno-pedagogicznej. Blisko połowa szkół publicznych nie zatrudniała na odrębnym etacie ani pedagoga ani psychologa. Często decyzja o przyjęciu do pracy specjalistów w szkole była uwarunkowana nie skalą potrzeb, lecz sytuacją ekonomiczną samorządu.
Powiązane dokumenty

Wydawanie orzeczeń i opinii – projekt rozporządzenia
6.7.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Powiązane dokumenty

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – projekt w konsultacjach
4.7.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Powiązane dokumenty

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.
3.7.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).
Powiązane dokumenty

Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkole
30.6.2017, Źródło: Konfederacja Lewiatan
Dla osób objętych indywidualnym nauczaniem, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie priorytetem powinna być nauka w szkole, wraz z rówieśnikami, a tylko w szczególnych wyjątkach, na podstawie decyzji dyrektora placówki, powinna odbywać się w miejscu pobytu - uważa Konfederacja Lewiatan.
Powiązane dokumenty

Nowe rozwiązania w medycynie szkolnej
30.6.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pierwsze efekty prac nad systemem medycyny szkolnej. Niebawem do konsultacji publicznych zostanie skierowany projekt założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Określone zostaną w nim zasady współpracy szkolnych gabinetów z właściwym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Powiązane dokumenty

Bezpieczeństwo uczniów – spotkanie konsultacyjne w MEN
29.6.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
W jaki sposób zapewnić uczniom w szkole bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo oraz w jaki sposób wspomóc dyrektora w realizacji tego zadania – nad tymi zagadnieniem dyskutowali w poniedziałek, 26 czerwca br., uczestnicy spotkania z wiceminister edukacji Marzeną Machałek.
Powiązane dokumenty

Organizacja konkursów, turniejów i olimpiad – projekt rozporządzenia w konsultacjach
28.6.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Powiązane dokumenty

MC: wsparcie nauki programowania dla najmłodszych
26.6.2017, Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
23 czerwca br. w Ministerstwie Cyfryzacji obyło się spotkanie w sprawie zakończonego właśnie naboru w ramach działania 3.2 programu Polska Cyfrowa. Dzięki porozumieniom od nowego roku szkolnego nauka programowania będzie dostępna dla dzieciaków z małych miejscowości.
Powiązane dokumenty

Numerki na świadectwach? To poziom kwalifikacji
23.6.2017, Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych
Uczniowie odebrali dzisiaj świadectwa szkolne, na nich po raz pierwszy pojawił się napis PRK, a obok niego cyfra. To dość ważna informacja, która informuje na jakim poziomie są kwalifikacje posiadacza tego dokumentu.
Powiązane dokumenty